Cesta

Přehled – Vysokoškolské vzdělávání

O co se jedná?

Cílem programu Erasmus+ je modernizovat vysokoškolské vzdělávání v Evropě a ve zbytku světa a obecně zlepšovat jeho úroveň.

Program nabízí vysokoškolským studentům, profesorům a jiným pracovníkům příležitosti k rozvoji jejich dovedností a ke zvýšení šancí na pracovní uplatnění. Program dále podporuje vznik tzv. znalostních aliancí, v jejichž rámci mohou univerzity spolupracovat s podniky a sdílet osvědčené postupy.

Instituce vysokoškolského vzdělávání ze zúčastněných zemí mohou navázat spolupráci se svými protějšky ze sousedních zemí, nečlenských balkánských zemí a ze států Asie, Afriky a Latinské Ameriky a rozvíjet jejich vzdělávací systémy.

Co program nabízí?

Příležitosti pobytu v zahraničí pro vysokoškolské studenty:

Příležitosti pro pracovníky univerzit k profesnímu rozvoji:

  • odborná příprava či výuka
  • účast na workshopech organizovaných podniky.

Spolupráce mezi vzdělávacími institucemi:

  • společné magisterské programy ve spolupráci s vysokoškolskými institucemi ze zúčastněných zemí.

Spolupráce s podniky:

  • vysokoškolské instituce mohou rozvíjet spolupráci s podniky v zájmu sdílení poznatků.

Spolupráce se subjekty mimo EU, tedy ze sousedních zemí, Afriky, Asie a Latinské Ameriky v rámci projektů ke zvýšení odborných znalostí a kompetencí:

  • společné projekty za účelem modernizace výukových metod, materiálů a studijních programů
  • strukturální projekty, včetně zapojení vnitrostátních orgánů.
Komu je program určen?

Výše uvedených příležitostí mohou v zúčastněných zemích využít:

  • studenti vysokoškolských institucí
  • pracovníci (akademičtí i ostatní) institucí vysokoškolského vzdělávání
  • soukromé společnosti.

Instituce vysokoškolského vzdělávání ze sousedních zemí, nečlenských balkánských zemí a zemí z Asie, Afriky a Latinské Ameriky se mohou zúčastnit projektů, které se pořádají mimo EU.

 

How can we help?