Навигационна пътека

Общ преглед — Висше образование

За какво става въпрос?

Програма „Еразъм+“ има за цел да се модернизира и подобрява висшето образование в Европа и в останалата част от света.

Тя дава възможности на студенти и служители да развиват своите умения и да подобряват своите перспективи за заетост. Университетите и предприятията ще могат да обменят добри практики чрез алианси на познанията.

Висши учебни заведения от участващите страни могат да работят с учебни заведения от съседни страни, от балкански страни извън ЕС и от страни от Азия, Африка и Латинска Америка, за да им помагат да развиват тамошните образователни системи.

Какво включва?

Възможности за студенти да следват в чужбина, сред които:

Възможности за служители да участват в дейности за професионално развитие, включително:

  • обучение или преподаване;
  • участие в семинари, организирани от предприятия.

Сътрудничество между институции:

  • организация на съвместни магистърски програми в рамките на консорциум от висши учебни заведения от участващите страни.

Сътрудничество с бизнеса:

  • предприятията и висшите учебни заведения могат да обменят знания помежду си.

Сътрудничество със страни извън ЕС — съседни страни, страни от Африка, Азия и Латинска Америка, с цел подобряване на компетентностите и експертните познания в организациите чрез:

  • съвместни проекти за модернизиране на методите на преподаване, учебните материали и учебните програми;
  • структурни проекти с участието на национални органи.
Кой може да участва?

Могат да участват следните лица и организации от държавите по програмата:

  • студенти;
  • служители във висши учебни заведения (академичен и неакадемичен персонал);
  • частни предприятия.

Висши учебни заведения от съседни страни, от балкански страни извън ЕС и от страни от Азия, Африка и Латинска Америка могат да участват в проекти, които се изпълняват извън ЕС.

 
unknown label

How can we help?