Naršymo kelias

Bendradarbiavimas su įmonėmis

Programa „Erasmus+“ padeda universitetams ir įmonėms bendradarbiauti vykdant įvairią veiklą – ugdymo, mokymo, stažuočių – ir bendrus projektus.

 
Kas numatoma?

Europos ekonomikos sėkmė priklauso nuo to, kaip gausinamos ir naudojamos žinios, todėl itin svarbu palaikyti tvirtus ryšius tarp verslo ir aukštojo mokslo. Įmonės vis dažniau dalyvauja Europos švietimo ir mokymo programose. Tai naudinga tiek joms, tiek švietimo įstaigoms, taigi užmezgami ilgalaikiai partnerystės ryšiai.

Programoje „Erasmus+“ numatoma tokia bendradarbiavimo su įmonėmis veikla:

Kas yra žinių sąjungos?

Aukštojo mokslo indėlį į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą bei jo tarptautinį patrauklumą būtų galima padidinti užtikrinant švietimo, mokslinių tyrimų ir inovacijų sąsajas.

Šie trys elementai sudaro vadinamąjį žinių trikampį, kurio tikslas – ugdyti visų disciplinų studentų verslumą, kūrybiškumą ir novatoriškumą ir skatinti inovacijas aukštojo mokslo srityje kuriant sąveikesnę mokymosi aplinką ir aktyviau dalijantis žiniomis.

Kokie yra žinių sąjungų projektų tikslai?

Žinių sąjungų projektais siekiama stiprinti Europos inovacinius gebėjimus ir skatinti inovacijas aukštojo mokslo srityje naudojant subalansuotą dvipusį keitimąsi žiniomis su įmonėmis ir platesnėje socialinėje ir ekonominėje aplinkoje. Pagal šiuos projektus imamasi nuoseklios, visa apimančios ir tarpusavyje susijusios veiklos. Jai vykdyti bent trijose skirtingose programos šalyse įsikūrusios bent šešios organizacijos, iš kurių bent dvi yra aukštojo mokslo įstaigos ir bent dvi įmonės, užmezga tarpvalstybinės struktūrinės partnerystės ryšius.

Žinių sąjungomis:

  • bus kuriami nauji, novatoriški ir daugiadalykiai mokymosi ir mokymo metodai;
  • skatinamas studentų, dėstytojų ir įmonių darbuotojų verslumas ir ugdomi jų verslumo įgūdžiai;
  • bus sudaromos geresnės sąlygos keistis žiniomis, jas skleisti ir drauge gilinti.
Kas gali dalyvauti?

Dalyvaujančiąja organizacija gali tapti bet kuri viešojo arba privačiojo sektoriaus organizacija, įsteigta vienoje iš programos šalių. Šalių partnerių organizacijos gali dalyvauti projekte kaip partnerės (tačiau jos negali būti koordinatorės ir teikti paraiškos), jei jų dalyvavimas suteikia projektui akivaizdžios pridėtinės vertės.

Kiekviena iš programos šalyse esančių aukštojo mokslo įstaigų turi turėti galiojančią „Erasmus“ aukštojo mokslo chartiją (ECHE). Iš dalyvaujančių aukštojo mokslo įstaigų, esančių šalyse partnerėse, turėti ECHE nereikalaujama, tačiau jos turi pripažinti šios chartijos principus.

Projektų trukmė

Projektai turėtų trukti bent dvejus, bet ne ilgiau kaip trejus metus.

Vaizdo siužetas

Nyderlandų universiteto ZUYD docentė Wendy Broers vaizdo siužete kalba apie tai, kaip įmonių ir aukštojo mokslo įstaigų žinių sąjungos skatina inovacijas.

Kaip teikti paraišką?

Paraiškos teikiamos kasmet paskelbus kvietimą teikti paraiškas. Jas reikia siųsti Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomajai įstaigai (EACEA).

 

How can we help?