Navigacijski put

Suradnja s poduzećima

Programom Erasmus+ potpomaže se suradnja među sveučilištima i poduzećima kroz razne aktivnosti, uključujući podučavanje, osposobljavanje, pripravnički staž i zajedničke projekte.

 
Što je obuhvaćeno programom?

S obzirom na to da europsko gospodarstvo ovisi o stvaranju i primjeni znanja, čvrste veze između poslovnog sektora i visokoškolskog obrazovanja od ključne su važnosti. Poduzeća se sve više uključuje u europske programe obrazovanja i osposobljavanja, što je donijelo dobre rezultate objema stranama i rezultiralo dugoročnim partnerstvima.

Aktivnosti programa Erasmus+ kojima se obuhvaća suradnja s poduzećima:

Što su savezi znanja?

Doprinos visokog obrazovanja zapošljavanju i napretku, kao i njegovu međunarodnu privlačnost, moguće je ojačati povezivanjem obrazovanja, istraživanja i inovacija.

Tim se trima stranama „trokuta znanja” potiče razvoj poduzetničkih, kreativnih i inovativnih vještina u svim disciplinama, a inovacija se u visokoškolskom obrazovanju promiče interaktivnijim okruženjem za učenje i pojačanom razmjenom znanja.

Koji su ciljevi saveza znanja?

Svrha je saveza znanja jačanje inovacijskih kapaciteta Europe poticanjem inovacija u visokoškolskom obrazovanju, putem uravnotežene dvosmjerne razmjene znanja s poduzećima te u širem socioekonomskom okruženju. Savezima znanja također se provodi usklađen i sveobuhvatan skup aktivnosti međusobno povezanih transnacionalnim strukturiranim partnerstvima koja uključuju najmanje šest organizacija iz najmanje tri programske zemlje, među kojima su najmanje dva visoka učilišta i najmanje dva poduzeća.

Savezima znanja će se:

  • razviti nove, inovativne i multidisciplinarne pristupe podučavanju i učenju,
  • poticati poduzetništvo i poduzetničke vještine studenata, akademskog osoblja i osoblja iz poduzeća,
  • olakšati razmjenu, protok i stvaranje znanja.
Tko može sudjelovati?

Organizacija sudionica može biti bilo koja javna ili privatna organizacija osnovana u zemlji sudionici u programu. Organizacije iz partnerskih zemalja mogu sudjelovati u projektu kao partneri (ali ne kao podnositelji zahtjeva – koordinatori), pod uvjetom da njihovo sudjelovanje bitno doprinosi projektu.

Visoka učilišta osnovana u državi sudionici u programu moraju biti nositelji valjane Povelje Erasmus za visoko obrazovanje (ECHE). ECHE nije potrebna visokim učilištima sudionicima u partnerskim zemljama, ali ona moraju prihvatiti načela povelje ECHE.

Koliko traje projekt?

Projekt bi trebao trajati najmanje dvije, a najviše tri godine.

Videozapis

Videozapis koji prenosi iskustvo Wendy Broers, više predavačice na Sveučilištu primijenjenih znanosti ZUYD u Nizozemskoj, o savezima znanja sklopljenim među poduzećima i visokim učilištima s ciljem poticanja inovacije.

Kako se prijaviti?

Kandidati se prijavljuju na temelju godišnjih poziva na podnošenje prijedloga. Prijave se podnose Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualne djelatnosti i kulturu (EACEA).

 

How can we help?