Navigačný riadok

Príležitosti pre zamestnancov

O čo ide?

Jednotlivci pracujúci v oblasti vzdelávania dospelých budú mať možnosť absolvovať pracovný a študijný pobyt v zahraničí. Takáto skúsenosť a výmena môžu pomôcť pri zlepšovaní jazykových a kultúrnych znalostí a poskytnúť novú perspektívu o postupoch výučby a prístupoch k nej.

Čo to zahŕňa?

Jednotlivci sa môžu zúčastniť na týchto programoch odborného rozvoja v zahraničí:

  • štruktúrované kurzy alebo odborná príprava;
  • pedagogické pobyty v rámci organizácie vzdelávania dospelých alebo inej príslušnej organizácie;
  • mentorské programy alebo sledovanie kolegov pri práci v akejkoľvek príslušnej organizácii pôsobiacej v oblasti vzdelávania dospelých;
  • pedagogické pobyty.

Môže ísť o pobyty trvajúce od dvoch dní po dva mesiace a v niektorých prípadoch až rok.

Kto sa môže zúčastniť?

Učitelia a administratívni pracovníci organizácie pôsobiacej v oblasti vzdelávania dospelých v jednej z účastníckych krajín.

 

How can we help?