Navigācijas ceļš

Iespējas mācībspēkiem

Ko programma piedāvā

Ja strādājat pieaugušo izglītības nozarē, jums ir iespēja pastrādāt vai pastudēt ārzemēs. Šāda pieredze var palīdzēt ne tikai iegūt jaunas idejas par mācīšanas metodēm, bet arī uzlabot svešvalodu zināšanas un labāk iepazīt citu kultūru.

Ko tas ietver

Ārzemēs varat piedalīties šādās profesionālās attīstības programmās:

  • strukturētos kursos un citos mācību pasākumos;
  • pasniedzēja darbā pieaugušo izglītības vai citā atbilstošā organizācijā;
  • darba ēnošanā vai novērošanā jebkurā organizācijā, kura darbojas pieaugušo izglītībā.

Šie pasākumi var ilgt no divām dienām līdz diviem mēnešiem, bet dažos gadījumos pat veselu gadu.

Kas var piedalīties

Var piedalīties nosūtošajā pieaugušo izglītības organizācijā strādājoši pasniedzēji un par pieaugušo izglītību atbildīgais administratīvais personāls no jebkuras valsts, kas piedalās programmā.

 

How can we help?