Navigacijski put

Mogućnosti za osoblje

Za što je namijenjen?

Osobe koje rade u obrazovanju odraslih mogu određeno razdoblje raditi i studirati u inozemstvu. Takva iskustva i razmjene mogu pomoći u poboljšanju jezičnih vještina i opće kulture te pružiti nove poglede na poučavanje i pristupe poučavanju.

Što taj program obuhvaća?

Osobe mogu izabrati sljedeće programe stručnog razvoja u inozemstvu:

  • sudjelovanje u strukturiranim tečajevima ili usavršavanju,
  • aktivnosti poučavanja i usavršavanja u organizaciji za obrazovanje odraslih ili drugoj odgovarajućoj organizaciji;
  • razdoblja stažiranja ili promatranja u svim odgovarajućim organizacijama aktivnima u području obrazovanja odraslih.

Te aktivnosti mogu trajati od dva dana do dva mjeseca, a u nekim slučajevima i do godinu dana.

Tko može sudjelovati?

Sudjelovati mogu nastavnici i administrativno osoblje zaduženi za obrazovanje odraslih zaposleni u organizacijama pošiljateljicama za obrazovanje odraslih iz neke od država sudionica.

 

How can we help?