Navigatsioonitee

Võimalused personalile

Milleks?

Täiskasvanuhariduse valdkonna töötajatel on võimalus töötada ja õppida välismaal. Sellised kogemused ja vahetused aitavad parandada keeleoskust ning suurendada kultuurilisi teadmisi, samuti toovad need uusi vaatenurki õpetamistavadesse.

Mida see hõlmab?

Täiskasvanuhariduse valdkonna töötajad saavad osaleda järgmistes ametialase arengu programmides välismaal:

  • struktureeritud kursused või koolitus;
  • õpetamine ja koolituse pakkumine täiskasvanuharidusega tegelevas või muus asjakohases organisatsioonis;
  • töövarjuna tegutsemine või vaatlemine täiskasvanuhariduse valdkonnas tegutsevas asjakohases organisatsioonis;

Meetmed võivad kesta kahest päevast kuni kahe kuuni, mõnel juhul kuni aasta.

Kes saavad osaleda?

Osaleva riigi täiskasvanuhariduse valdkonna organisatsioonide õpetajad ja haldustöötajad.

 

How can we help?