Cesta

Příležitosti pro pracovníky vzdělávacích zařízení

K čemu slouží?

Pokud pracujete v oblasti vzdělávání dospělých, můžete na nějaký čas vyjet za prací nebo studiem do zahraničí. Díky zahraniční zkušenosti si můžete zlepšit své jazykové dovednosti i kulturní znalosti a získat nový náhled na metodologii a přístup k výuce.

Co to obnáší?

Jednotlivci se mohou zúčastnit některé z následujících programů profesního rozvoje v zahraničí:

  • účast na strukturovaných kurzech nebo odborných školeních
  • vyučování a školení v instituci pro vzdělávání dospělých nebo jiné podobné organizaci
  • sledování výuky neboli stínování (tzv. job shadowing) v organizaci činné v oblasti vzdělávání dospělých
  • účast na výuce nebo školení.

Délka činností v rámci programu se může pohybovat od dvou dní do dvou měsíců a v některých případech dokonce až jeden rok.

Komu je program určen?

Pedagogům a administrativním pracovníkům z institucí pro vzdělávání dospělých z účastnických zemí.

 

How can we help?