Navigačný riadok

Prehľad – vzdelávanie dospelých

O čo ide?

Cieľom programu Erasmus+je zlepšiť kvalitu vzdelávania dospelých v Európe.

Bude poskytovať príležitosti pre odborníkov v oblasti vzdelávania dospelých, aby sa navzájom od seba učili a rozvíjali strategické partnerstvá. Zameria sa na spoločné výzvy, ako je napríklad uznávanie zručností získaných mimo formálneho vzdelávacieho systému. Erasmus+ zvýši dostupnosť vzdelávania dospelých a zlepší zručnosti občanov Európy.

Čo to zahŕňa?

Výmenu pracovníkov v rámci organizácií vzdelávania dospelých vrátane:

 • štruktúrovaných kurzov alebo odbornej prípravy;
 • mentorských programov alebo sledovaní kolegov pri práci.

Spoluprácu medzi inštitúciami a organizáciami s cieľom:

 • vymieňať si skúsenosti a najlepšie postupy;
 • rozvíjať regionálne stratégie;
 • rozvíjať, testovať a overovať nové učebné osnovy;
 • uskutočňovať európsku politiku v oblasti vzdelávania dospelých.

Spoluprácu s podnikmi:

 • mentorské programy;
 • spoluprácu v oblasti učebných osnov;
 • školenia a semináre.

Platformu pre vzdelávanie dospelých v Európe (EPALE):

 • Odborníci v oblasti vzdelávania dospelých by sa mohli navzájom od seba učiť a vymieňať si osvedčené postupy online.
Kto sa môže zúčastniť?

Tieto príležitosti sú k dispozícii pre organizácie v zúčastnených krajinách:

 • organizácie pre vzdelávanie dospelých;
 • miestne/regionálne orgány pôsobiace v oblasti vzdelávania dospelých
 

How can we help?