Kruimelpad

Volwassenenonderwijs – Overzicht

Waar gaat het om?

Erasmus+ moet de kwaliteit van het volwassenenonderwijs in heel Europa verbeteren.

Het geeft leerkrachten de gelegenheid van elkaar te leren en strategische partnerschappen te ontwikkelen. Het richt zich ook op kwesties zoals de erkenning van vaardigheden die buiten het formele onderwijsstelsel zijn verworven. Erasmus+ maakt volwassenenonderwijs toegankelijker en zorgt ervoor dat mensen overal in Europa nieuwe vaardigheden onder de knie krijgen.

Wat houdt het in?

Uitwisseling van personeelsleden van organisaties voor volwassenenonderwijs, onder meer voor:

 • gestructureerde cursussen en opleidingen
 • observatie/jobshadowing

Samenwerking tussen instellingen en organisaties om:

 • ervaringen en beproefde methoden uit te wisselen
 • regionale strategieën te ontwikkelen
 • nieuwe leerplannen te ontwikkelen, te testen en te valideren
 • het Europees beleid voor volwassenenonderwijs toe te passen

Samenwerking met het bedrijfsleven:

 • jobshadowing
 • leerplannen
 • cursussen en seminars

Platform voor volwassenenonderwijs in Europa (EPALE):

 • Professionals in het volwassenenonderwijs kunnen van elkaar leren en online beproefde methoden uitwisselen.
Wie mag deelnemen?

De volgende organisaties in de deelnemende landen:

 • organisaties voor volwassenenonderwijs
 • lokale/regionale overheden die bevoegd zijn voor volwassenenonderwijs
 

How can we help?