Cosán nascleanúna

Forléargas - Foghlaim aosach

Cad chuige é?

Is é aidhm Erasmus+ feabhas a chur ar cháilíocht na foghlama aosach ar fud na hEorpa.

Tabharfar deis do ghairmithe i réimse na foghlama aosach foghlaim ó chéile agus comhpháirtíochtaí straitéiseacha a chur ar bun. Is ar dhúshláin choiteanna a mbeidh sé dírithe (conas aitheantas a thabhairt do scileanna a foghlaimíodh lasmuigh den chóras oideachais, mar shampla). A bhuí le Erasmus+, is éasca a bheidh sé bheith páirteach i bhfoghlaim aosach agus is fearr a bheidh scileanna saoránach ar fud na hEorpa.

Cad atá i gceist leis?

Malartú foirne idir eagraíochtaí oideachais aosach, mar shampla:

 • Cúrsaí nó oiliúint struchtúrtha;
 • Scáthfhoghlaimbreathnú.

Comhar idir institiúidí agus eagraíochtaí chun:

 • taithí agus dea-chleachtas a mhalartú;
 • straitéisí réigiúnacha a fhorbairt;
 • curaclaim nua a fhorbairt, a thástáil agus a bhailíochtú;
 • Beartas na hEorpa maidir le hoideachas aosach a chur chun feidhme.

Comhar le gnólachtaí :

 • Scáthfhoghlaim;
 • Comhar maidir le curaclaim;
 • Cúrsaí agus seimineáir oiliúna.

Fóram don Oideachas Aosach san Eoraip (EPALE)

 • Is féidir le gairmithe i réimse na foghlama aosach foghlaim ó chéile agus dea-chleachtas a mhalartú ar líne.
Cé atá in ann páirt a ghlacadh ann?

Tá na deiseanna le fáil ag eagraíochtaí den sórt seo a leanas i dtíortha rannpháirteacha:

 • Eagraíochtaí oideachais aosach;
 • Údaráis áitiúla agus réigiúnacha atá gníomhach i réimse an oideachais aosach.
 

How can we help?