Навигационна пътека

Общ преглед — Образование за възрастни

За какво става въпрос?

Програма „Еразъм+“има за цел да се подобри качеството на образованието за възрастни в Европа.

Тя ще предостави възможности на специалистите в тази област да се учат един от друг и да изграждат стратегически партньорства. Дейностите ще са насочени към общи предизвикателства, например признаването на умения, придобити извън официалната образователна система. Благодарение на „Еразъм+“ образованието за възрастни ще стане по-достъпно и ще се подобрят уменията на гражданите в Европа.

Какво включва?

Обмен на персонал между организации за образование за възрастни, включително:

 • структурирани курсове или обучения;
 • обмен на опит на работното място или наблюдения.

Сътрудничество между институции и организации с цел:

 • обмен на опит и най-добри практики;
 • разработване на регионални стратегии;
 • разработване, изпробване и валидиране на нови учебни програми;
 • изпълнение на европейската политика за образованието за възрастни.

Сътрудничество с бизнеса:

 • обмен на опит на работното място;
 • сътрудничество при изготвянето на учебни програми;
 • обучителни курсове и семинари.

Платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE)

 • Специалистите в областта на образованието за възрастни могат да се учат един от друг и да обменят добри практики онлайн.
Кой може да участва?

Могат да участват следните организации от държавите по програмата:

 • организации за образование за възрастни;
 • местни/регионални органи, които извършват дейност в областта на образованието за възрастни.
 
unknown label

How can we help?