Navigacijska pot

Elektronska platforma za izobraževanje odraslih v Evropi (EPALE)

Za kaj gre

Elektronska platforma za izobraževanje odraslih v Evropi (EPALE) je spletni prostor za izmenjavo, predstavitev in uveljavljanje dobrih pedagoških praks v izobraževanju odraslih. Predvidoma bo zaživela konec leta 2014.

Posamezniki, ki se ukvarjajo z organiziranjem in izvajanjem izobraževanja odraslih, se bodo lahko na platformi seznanili z najnovejšim dogajanjem v stroki in se učili drug od drugega.

Namen

Platforma naj bi uresničevala naslednje cilje:

  • vseživljenjsko učenje in izmenjava izkušenj postaneta stvarnost,
  • izboljša se kakovost in uspešnost izobraževanja odraslih,
  • izobraževanje odraslih spodbuja enake možnosti, socialno vključenost, dejavno državljanstvo.
Kdo lahko sodeluje

Vsi, ki se ukvarjajo z organiziranjem in izvajanjem izobraževanja odraslih (učitelji in uprava, raziskovalci, snovalci politike, mediji itd.), zaposleni v ustanovi oz. organizaciji za izobraževanje odraslih v sodelujočih državah. „Javno dostopna‟ spletna vsebina bo vsem na ogled.

Natančnejše informacije bodo znane, ko bo platforma zaživela.

 

How can we help?