Kruimelpad

Elektronisch Platform voor volwassenenonderwijs in Europa (EPALE)

Waar gaat het om?

EPALE (elektronisch platform voor volwassenenonderwijs in Europa) is een meertalige onlineruimte voor het uitwisselen, belichten en promoten van beproefde methoden voor het volwassenenonderwijs.

Wie bij het volwassenenonderwijs betrokken is, kan via deze website kennismaken met de meest recente ontwikkelingen en van anderen leren.

Op EPALE vindt u ook een bibliotheek van onderwijsmateriaal, een kalender van cursussen en evenementen voor het volwassenenonderwijs, en een partnerzoekfunctie. Binnenkort komen daar nog de samenwerkingsgroepen bij.

Wat houdt het in?

EPALE draagt bij tot de volgende doelstellingen:

  • levenslang leren en ervaringen uitwisselen
  • beter en doeltreffender volwassenenonderwijs
  • bevorderen van gelijke rechten, sociale cohesie en actief burgerschap
Wie mag deelnemen?

Iedereen die betrokken is bij het volwassenenonderwijs in de deelnemende landen, waaronder onderwijzend en administratief personeel, beleidsmakers, onderzoekers, media enz., maar ook anderen. Een deel van de platforminhoud is voor iedereen toegankelijk. Het lidmaatschap is gratis.

 

How can we help?