Naršymo kelias

Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninė platforma (EPALE)

Kas tai yra?

Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninė platforma (EPALE) – tai vieta internete, kurioje bus galima keistis informacija apie sėkmingus suaugusiųjų švietimo metodus, su jais supažindinti ir juos reklamuoti. Platforma turėtų pradėti veikti 2014 m. pabaigoje.

Suaugusiųjų švietimo veiklą organizuojantys ir suaugusiuosius mokantys asmenys naudodamiesi suaugusiųjų mokymosi platforma galės dalytis naujausia informacija ir mokytis vieni iš kitų.

Kas numatyta?

Platforma EPALE padės siekti šių tikslų:

  • mokymąsi visą gyvenimą ir patirties mainus įgyvendinti praktiškai,
  • gerinti suaugusiųjų mokymosi kokybę ir didinti jo veiksmingumą,
  • pasitelkus suaugusiųjų mokymąsi siekti vienodų galimybių, skatinti socialinę sanglaudą ir aktyvų pilietiškumą.
Kas gali dalyvauti?

Dalyvauti, be kitų, galės prie suaugusiųjų švietimo organizavimo prisidedantys ir suaugusiuosius mokantys asmenys (įskaitant dėstytojus ir administracijos darbuotojus, mokslininkus, politikos formuotojus, žiniasklaidos atstovus ir kt.), dirbantys dalyvaujančių šalių suaugusiųjų švietimo organizacijose. Internete viešai skelbiamą turinį galės matyti visi.

Daugiau informacijos bus pateikiama toliau plėtojant iniciatyvą.

 

How can we help?