Navigacijski put

Elektronička platforma za obrazovanje odraslih u Europi (EPALE)

O čemu se radi?

Elektronička platforma za obrazovanje odraslih u Europi (EPALE)budući je prostor na internetu za razmjenu, prikazivanje i promicanje metoda dobre prakse u obrazovanju odraslih, čije se pokretanje planira krajem 2014.

Osobe uključene u organizaciju i izvođenje obrazovanja odraslih moći će pristupiti platformi za obrazovanje odraslih kako bi razmjenjivali najnovija postignuća i učili jedni od drugih.

Što platforma obuhvaća?

EPALE-om se podupiru sljedeći ciljevi:

  • realizacija cjeloživotnog učenja i razmjene iskustava;
  • poboljšanje kvalitete i učinkovitosti obrazovanja odraslih;
  • promicanje jednakosti, socijalne kohezije i aktivnog građanstva kroz obrazovanje odraslih.
Tko može sudjelovati?

Mogu sudjelovati, među ostalim, svi koji sudjeluju u izvođenju i organiziranju obrazovanja odraslih, uključujući nastavno i administrativno osoblje, istraživače, donositelje politika, medije itd. zaposlene u organizacijama za obrazovanje odraslih u državama sudionicama. Svi će moći pristupiti sadržaju s „otvorenim pristupom” na internetu.

Dodatne informacije bit će dostupne kako se inicijativa bude razvijala.

 

How can we help?