Cosán nascleanúna

Fóram Leictreonach don Oideachas Aosach san Eoraip (EPALE)

Cad chuige é?

Fóram Leictreonach don Oideachas Aosach san Eoraip (EPALE)– áit ar líne a bheidh ann le dea-chleachtais san oideachas aosach a mhalartú, a aibhsiú agus a chur chun cinn. Táthar ag súil go mbeidh sé ar líne i ngeimhreadh 2014.

Beidh daoine atá bainteach le hoideachas aosach a eagrú nó a chur ar fáil in ann leas a bhaint as fóram foghlama aosach chun na forbairtí is déanaí a roinnt le chéile agus chun foghlaim ó chéile.

Cad a bheidh i gceist leis?

Cuirfidh EPALE le gnóthú na spriocanna seo:

  • foghlaim ar feadh an tsaoil agus malartú taithí a réadú;
  • feabhas a chur ar cháilíocht agus ar éifeachtúlacht na foghlama aosach;
  • cothromas, cuimsiú sóisialta agus saoránacht ghníomhach a chur chun cinn trí fhoghlaim aosach.
Cé atá in ann páirt a ghlacadh ann?

Beidh aon duine atá páirteach in oideachas aosach a thabhairt nó a eagrú (múinteoirí, foireann riaracháin, taighdeoirí, déantóirí beartais, na meáin, etc.) atá fostaithe in eagraíocht oideachais aosach i gceann de na tíortha rannpháirteacha, agus daoine eile freisin, in ann páirt a ghlacadh ann. Beidh duine ar bith in ann ábhar 'oscailte' a fheiceáil ar líne.

Cuirfear tuilleadh eolais ar fáil de réir mar a fhorbróidh an tionscnamh.

 

How can we help?