Cosán nascleanúna

Fóram Leictreonach don Oideachas Aosach san Eoraip (EPALE)

Cad chuige é?

Is éard atá san Fhóram Leictreonach don Oideachas Aosach san Eoraip (EPALE) áit ilteangach ar líne le dea-chleachtas san oideachas a mhalartú, a thaispeáint don saol mór agus a chur chun cinn.

Beidh daoine atá bainteach le hoideachas aosach a eagrú nó a chur ar fáil in ann leas a bhaint as fóram foghlama aosach chun na forbairtí is déanaí a roinnt lena chéile agus chun foghlaim óna chéile.

Tá leabharlann acmhainní, féilire cúrsaí agus imeachtaí ar díol spéise ag gairmithe i réimse an oideachais aosach iad san fhóram EPALE freisin, chomh maith le huirlis chun institiúidí comhpháirtíochta a lorg, rud a chuirfidh grúpaí comhoibríocha i gcrích go luath.

Cad atá i gceist leis?

Cuirfidh EPALE le gnóthú na spriocanna seo:

  • foghlaim ar feadh an tsaoil agus malartú taithí a bhaint amach;
  • feabhas a chur ar cháilíocht agus ar éifeachtúlacht na foghlama aosach;
  • cothromas, cuimsiú sóisialta agus saoránacht ghníomhach a chur chun cinn trí fhoghlaim aosach.
Cé atá i dteideal páirt a ghlacadh ann?

Beidh aon duine atá páirteach in oideachas aosach a thabhairt nó a eagrú (múinteoirí, foireann riaracháin, taighdeoirí, lucht ceaptha beartas, na meáin, srl.), atá fostaithe in eagraíocht oideachais aosach i gceann de na tíortha rannpháirteacha, chomh maith le daoine nach iad freisin, in ann páirt a ghlacadh ann. Beidh duine ar bith in ann an t-ábhar 'oscailte' a fheiceáil ar líne; ballraíocht in aisce.

 

How can we help?