Navigointipolku

EPALE-verkkoyhteisö

Taustaa

EPALE-verkkoyhteisö on kehitteillä oleva verkkofoorumi, jossa voi esitellä uusia aikuiskoulutusmenetelmiä ja vaihtaa hyviä toimintamalleja. Sivusto otetaan näillä näkymin käyttöön vuoden 2014 lopulla.

Aikuiskoulutuksen järjestäjät ja toteuttajat saavat näin käyttöönsä aikuiskoulutusfoorumin, jossa he voivat jakaa tietoa alan viimeisimmästä kehityksestä ja oppia toisiltaan.

Tavoitteet

EPALE-verkkoyhteisön tavoitteena on

  • edistää elinikäistä oppimista ja kokemusten vaihtoa
  • parantaa aikuiskoulutuksen laatua ja tehokkuutta
  • edistää yhdenvertaisuutta, sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja aktiivista kansalaisuutta aikuiskoulutuksen avulla.
Kohderyhmä

Aikuiskoulutuksen järjestäjät ja toteuttajat, kuten opetus- ja hallintohenkilöstö, tutkijat, poliittiset päättäjät ja median edustajat, jotka työskentelevät osallistujamaiden aikuiskoulutusorganisaatioissa. Kuka tahansa voi tutustua verkossa foorumin avoimesti saatavilla olevaan sisältöön.

Lisätietoa on saatavilla sitä mukaa kuin hanke etenee.

 

How can we help?