Navigatsioonitee

Euroopa täiskasvanuõppe elektrooniline platvorm (EPALE)

Milleks?

Euroopa täiskasvanuõppe elektrooniline platvorm (EPALE) on tulevane veebipõhine keskkond täiskasvanuhariduses kasutatavate heade tavade vahetamiseks, tutvustamiseks ja edendamiseks. Platvorm peaks veebis kättesaadav olema alates 2014. aasta lõpust.

Täiskasvanuhariduse korraldamises ja pakkumises osalevad isikud saavad nimetatud platvormi kaudu jagada teavet viimaste arengusuundade kohta ning üksteiselt õppida.

Mida see hõlmab?

EPALE toetab järgmiste eesmärkide saavutamist:

  • muuta elukestev õpe ja kogemuste vahetamine reaalsuseks;
  • parandada täiskasvanuõppe kvaliteeti ja tõhusust;
  • edendada täiskasvanuõppe kaudu võrdsust, sotsiaalset ühtekuuluvust ja kodanikuaktiivsust.
Kes saavad osaleda?

Kõik täiskasvanuhariduse korraldamise ja pakkumisega seotud isikud, sealhulgas õpetajad ning halduspersonal, teadlased, poliitikakujundajad, ajakirjanikud jt, kes töötavad osalevate riikide täiskasvanuhariduse valdkonna organisatsioonides. Osa sisust on kõigile vabalt kättesaadav.

Algatuse arenedes avaldatakse täiendavat teavet.

 

How can we help?