Navigatsioonitee

Euroopa täiskasvanuõppe elektrooniline platvorm (EPALE)

Millega on tegemist?

Euroopa täiskasvanuõppe elektrooniline platvorm (EPALE) on veebipõhine keskkond täiskasvanuõppes kasutatavate heade tavade vahetamiseks, tutvustamiseks ja edendamiseks.

Täiskasvanuõppe korraldamises ja pakkumises osalevad inimesed saavad nimetatud platvormi kaudu jagada teavet viimaste arengusuundade kohta ning üksteiselt õppida.

EPALE sisaldab ka raamatukogu, täiskasvanuõppe spetsialistidele mõeldud kursuste ja ürituste kalendrit ning partnerite otsimise rakendust, mis varsti saab valmis eri rühmade koostöö tulemusel.

Mida see hõlmab?

EPALE toetab järgmiste eesmärkide saavutamist:

  • muuta elukestev õpe ja kogemuste vahetamine reaalsuseks;
  • parandada täiskasvanuõppe kvaliteeti ja tõhusust;
  • edendada täiskasvanuõppe kaudu võrdsust, sotsiaalset ühtekuuluvust ja kodanikuaktiivsust.
Kes saavad osaleda?

Kõik täiskasvanuõppe korraldamise ja pakkumisega seotud isikud, sealhulgas õpetajad ning haldustöötajad, poliitikakujundajad, teadlased, ajakirjanikud jt, kes töötavad programmiriikide täiskasvanuõppe valdkonna organisatsioonides. Osa sisust on kõigile vabalt kättesaadav; liikmemaks puudub.

 

How can we help?