Sti

Den elektroniske platform for voksenuddannelse i Europa (EPALE)

Hvad går det ud på?

Den elektroniske platform for voksenuddannelse i Europa (EPALE)er et sted på nettet, hvor man kan udveksle, fremvise og fremme god praksis i voksenundervisningen. Platformen går i luften sidst i 2014.

Enkeltpersoner, som er med til at organisere og levere voksenundervisning, får mulighed for at bruge platformen til at udveksle nyeste tendenser og lære af hinanden.

Hvad omfatter det?

EPALE støtter følgende mål:

  • livslang læring og udveksling af erfaringer skal blive en realitet.
  • forbedring af voksenuddannelsernes kvalitet og effektivitet
  • fremme af lighed, social samhørighed og aktivt medborgerskab gennem voksenlæring.
Hvem kan deltage?

Alle som er med til at levere og organisere voksenuddannelse, herunder undervisere og administrativt personale, forskere, beslutningstagere, medier osv., som er ansat i en voksenuddannelsesorganisation i et af de deltagende lande. Alle har adgang til at se indhold med "åben adgang" online.

Der bliver stillet mere information til rådighed, som initiativet udvikler sig.

 

How can we help?