Cesta

Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě (EPALE)

K čemu slouží?

Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě (EPALE)má být prostorem online, kde se předávají a propagují metody a osvědčené postupy ve vzdělávání dospělých. Zprovozněna by měla být ke konci roku 2014.

Díky platformě budou moci osoby, které se podílejí na organizaci vzdělávání dospělých a jeho poskytování, sdílet nejnovější poznatky a vyměňovat si zkušenosti.

Co to obnáší?

Platforma EPALE bude podporovat tyto cíle:

  • usnadnit celoživotní vzdělávání a výměnu zkušeností
  • zlepšit kvalitu a efektivitu vzdělávání dospělých
  • posilovat pomocí vzdělávání dospělých rovnost, sociální soudržnost a aktivní občanství.
Komu je program určen?

Osobám podílejícím se na poskytování a organizaci vzdělávání dospělých, kteří pracují pro instituce vzdělávání dospělých v jedné ze zúčastněných zemí (tj. vyučujícím, administrativním a výzkumným pracovníkům) a dále například tvůrcům politik a médiím. Část obsahu bude veřejně přístupná online.

Další informace budou k dispozici v průběhu dalšího rozvoje platformy.

 

How can we help?