Navigačný riadok

Spolupráca medzi inštitúciami alebo organizáciami

O čo ide?

Program Erasmus+ poskytuje inštitúciám vzdelávania dospelých a organizáciám v celej Európe príležitosti spolupracovať na výmene nových postupov v oblastiach spoločného záujmu, rozvíjať nové prístupy a zlepšovať kvalitu.

Projekty sa môžu zamerať na témy, ako sú základné zručnosti a aktívne občianstvo, či zručnosti, ktorými sa zvyšujú šance na zamestnanie a sociálne začlenenie. Spolupráca s partnermi v rôznych krajinách pomôže zmodernizovať vzdelávanie dospelých v celej Európe.

Čo to zahŕňa?

Inštitucionálna spolupráca môže zahŕňať:

  • Výmenu skúseností a najlepších postupov medzi organizáciami vzdelávania dospelých. Vy a vaša partnerská inštitúcia môžete spolupracovať na zlepšení kvality výučby a vzdelávania. Táto spolupráca môže zahŕňať dlhodobé pedagogické pobyty alebo spoločnú odbornú prípravu zamestnancov.
  • Rozvoj a testovanie nových učebných osnov, metód výučby a prístupov vzdelávania využitím technológií a podporných nástrojov.
  • Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe (EPALE) vám poskytuje online interaktívny priestor na výmenu, prezentáciu a podporu osvedčených postupov v oblasti vzdelávania dospelých.
Kto sa môže zúčastniť?

Prihlásiť sa môžu organizácie vzdelávania dospelých z účastníckych krajín.

 

How can we help?