Navigācijas ceļš

Iestāžu, organizāciju sadarbība

Ko tā piedāvā?

Programma Erasmus+ piedāvā iespējas pieaugušo izglītības iestādēm un organizācijām visā Eiropā sadarboties un dalīties jaunākajā praksē kopīgu interešu jomās, izstrādāt jaunas pieejas un uzlabot kvalitāti.

Projekti var būt par dažādu tematiku, piemēram, pamatprasmes un aktīva pilsoniskā līdzdalība, prasmes, kas palīdz atrast darbu, un sociālā iekļautība. Sadarbība ar partneriem dažādās valstīs palīdzēs Eiropā modernizēt pieaugušo izglītību.

Ko tā ietver?

Iestāžu sadarbība var izpausties šādi.

  • Pieredzes un paraugprakses apmaiņa starp pieaugušo izglītības organizācijām. Jūs varat sadarboties ar savām partneriestādēm, lai uzlabotu mācību kvalitāti un mācību iespējas. Tas var būt ilglaicīgs pasniedzēja darbs vai kopīgi personāla apmācības pasākumi.
  • Jaunu mācību programmu, metožu un pedagoģisko pieeju izstrāde un pārbaude, izmantojot tehnoloģijas un dažādus rīkus.
  • Pieaugušo izglītības paraugprakses interaktīva izplatīšana un ideju apmaiņa interneta platformā pieaugušo izglītībai Eiropā (EPALE).
Kas var piedalīties?

Var piedalīties pieaugušo izglītības organizācijas no valstīm, kuras piedalās programmā.

 

How can we help?