Naršymo kelias

Įstaigų arba organizacijų bendradarbiavimas

Kodėl reikia imtis šios srities veiksmų?

Programa Erasmus+ suteikia visos Europos suaugusiųjų švietimo įstaigoms ir organizacijoms galimybių bendradarbiauti – dalytis naujais darbo visoms svarbiose srityse būdais, kurti naujus metodus ir gerinti kokybę.

Projektai skirti tokioms temoms, kaip pagrindiniai įgūdžiai ir aktyvus pilietiškumas, įgūdžiai, kurių turint lengviau rasti darbą ir integruotis į visuomenę. Bendradarbiaujant su įvairių šalių partneriais bus lengviau modernizuoti suaugusiųjų švietimą visoje Europoje.

Kas numatyta?

Įstaigų bendradarbiavimo veikla gali būti:

  • suaugusiųjų švietimo organizacijų patirties ir geriausios praktikos mainai. Jūsų organizacija ir partnerystės ryšius su jumis užmezgusios įstaigos galite bendradarbiauti siekdamos gerinti mokymo kokybę ir suteikti daugiau mokymosi galimybių. Tai gali būti daroma siunčiant dėstytojus ilgalaikiam darbui į kitas įstaigas arba organizuojant bendrus darbuotojų mokymo renginius;
  • naujų mokymo programų, mokymo metodų ir ugdymo naudojant technologijas bei orientavimo priemones metodų rengimas ir išbandymas;
  • Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninė platforma (EPALE) bus elektroninė sąveiki priemonė, kuria naudodamiesi galėsite skleisti, aiškinti ir propaguoti geriausią suaugusiųjų švietimo patirtį.
Kas gali dalyvauti?

Paraiškas gali teikti dalyvaujančių šalių suaugusiųjų švietimo organizacijos.

 

How can we help?