Navigációs útvonal

Intézmények és szervezetek közötti együttműködés

Miről is van szó?

Az Erasmus+ program együttműködési lehetőségeket kínál a felnőttképzéssel foglalkozó európai intézményeknek és szervezeteknek abból a célból, hogy megosszák egymással az érdeklődési körükbe tartozó területeken kidolgozott új módszereiket, új megközelítéseket fejlesszenek ki együtt, és javítsák a felnőttképzés színvonalát.

A program keretében egyebek mellett az alapvető készségekkel és az aktív polgári szerepvállalással kapcsolatos, illetve a munkaerő-piaci elhelyezkedést és a társadalmi beilleszkedést elősegítő készségek fejlesztésére irányuló projektek részesülhetnek támogatásban. A különböző országokban működő partnerintézmények, partnerszervezetek együttműködése Európa-szerte hozzá fog járulni a felnőttoktatás korszerűsítéséhez.

Mit jelent mindez a gyakorlatban?

Az intézmények és szervezetek közötti együttműködés a következő módokon valósulhat meg:

  • Tapasztalatcsere és a bevált módszerek megosztása más felnőttképzési szervezetekkel. Ily módon a partnerszervezetek együttműködése révén lehetőség nyílik a tanítás színvonalának és a tanulás minőségének javítására. Az együttműködés magában foglalhat hosszú távú vendégtanári megbízásokat, illetve intézményi dolgozók közös képzésére irányuló eseményeket.
  • Technológiai és útmutató eszközöket alkalmazó új tananyagok, tanítási módszerek és oktatási megközelítések kidolgozása és tesztelése.
  • Hatékony felnőttképzési módszerek kidolgozása, illetve a felnőttoktatás terén bevált módszerek megosztása, bemutatása és népszerűsítése az európai felnőttoktatás elektronikus platformjának (EPALE) online és interaktív felületén.
Kik élhetnek ezekkel a lehetőségekkel?

A részt vevő országok felnőttképzéssel foglalkozó szervezetei.

 

How can we help?