Navigacijski put

Suradnja među ustanovama ili organizacijama

Za što je namijenjen?

U okviru programa Erasmus+ ustanovama i organizacijama za obrazovanje odraslih diljem Europe pruža se mogućnost da surađuju i razmjenjuju nove prakse u područjima od zajedničkog interesa, razvijaju nove pristupe i poboljšaju kvalitetu.

Projekti mogu biti usmjereni na teme kao što su osnovne vještine i aktivno građanstvo, kao i vještine koje olakšavaju zapošljavanje i socijalnu uključenost. Suradnja s partnerima iz različitih zemalja pomoći će u modernizaciji obrazovanja odraslih diljem Europe.

Što taj program obuhvaća?

Aktivnosti institucijske suradnje mogu uključivati sljedeće:

  • razmjenu iskustava i najbolje prakse među organizacijama za obrazovanje odraslih. Možete zajedno s partnerskim ustanovama raditi na poboljšanju kvalitete poučavanja i mogućnosti za učenje. To može uključivati dugoročne aktivnosti poučavanja ili zajedničko usavršavanje osoblja;
  • izradu i testiranje novih kurikuluma, metoda poučavanja i obrazovnih pristupa pomoću tehnologija i alata za usmjeravanje,
  • Elektronička platforma za obrazovanje odraslih u Europi (EPALE) omogućuje vam interaktivni prostor na internetu za razvoj, razmjenu, predstavljanje i promicanje najbolje prakse u obrazovanju odraslih.
Tko može sudjelovati?

Mogu se prijaviti organizacije za obrazovanje odraslih iz država sudionica.

 

How can we help?