Cosán nascleanúna

Comhar idir institiúidí agus eagraíochtaí

Cad chuige é?

Cuireann Erasmus+ deiseanna ar fáil d'institiúidí agus d'eagraíochtaí foghlama aosach ar fud na hEorpa cleachtais nua i réimsí coiteanna a roinnt, modhanna nua a cheapadh agus cáilíocht a fheabhsú.

Is féidir na tionscadail a bheith dírithe ar théamaí amhail bunscileanna agus saoránacht ghníomhach, chomh maith le scileanna a mhéadaíonn fostaíocht agus cuimsiú sóisialta. Le comhpháirtithe i dtíortha éagsúla a bheith ag obair le chéile, cuideofar leis an bhfoghlaim aosach a nuachóiriú ar fud na hEorpa.

Cad atá i gceist leis?

Seo samplaí de chomhar idir institiúidí:

  • Malartú taithí agus dea-chleachtas idir eagraíochtaí foghlama aosach. Is féidir leat oibriú i gcomhar le hinstitiúidí eile chun feabhas a chur ar cháilíocht na ndeiseanna teagaisc agus foghlama. D'fhéadfadh socrúcháin mhúinteoireachta fhadtéarmacha nó comh-imeachtaí oiliúna foirne a bheith i gceist leis sin.
  • D'fhéadfaí curaclaim nua agus modhanna nua teagaisc agus oideachais a fhorbairt agus a thástáil ag úsáid teicneolaíochtaí agus uirlisí treorach.
  • Cuirfidh an Fóram Leictreonach don Oideachas Aosach san Eoraip (EPALE) spás idirghníomhach ar líne ar fáil duit chun dea-chleachtais i bhfoghlaim aosach a roinnt, a léiriú agus a chur chun cinn.
Cé atá in ann páirt a ghlacadh ann?

Is féidir le heagraíochtaí oideachais aosach sna tíortha rannpháirteacha iarratas a chur isteach.

 

How can we help?