Cesta

Spolupráce mezi institucemi nebo organizacemi

K čemu slouží?

Program Erasmus+ poskytuje institucím a organizacím působícím v oblasti vzdělávání dospělých v Evropě příležitosti ke spolupráci za účelem výměny nových postupů v oblastech společného zájmu, rozvoje nových přístupů a zvýšení kvality výuky.

Projekty se mohou zaměřovat například na témata typu základní dovednosti a aktivní občanství nebo na znalosti usnadňující zaměstnatelnost a sociální začlenění. Díky spolupráci s partnery z různých zemí se přispěje k modernizaci vzdělávání dospělých v celé Evropě.

Co to obnáší?

Příslušné organizace mohou navázat například tento druh spolupráce:

  • výměna zkušeností a osvědčených postupů mezi organizacemi pro vzdělávání dospělých. S partnerskými institucemi můžete zlepšovat kvalitu výuky a rozvíjet vzdělávací příležitosti. To může zahrnovat i dlouhodobější výuku v partnerské organizaci nebo společná školení učitelů.
  • Sestavování a testování nových studijních programů, pedagogických metod a vzdělávacích přístupů za použití nových technologií a dalších nástrojů;
  • K dispozici vám za tímto účelem je i interaktivní Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě (EPALE), kde můžete s kolegy z jiných zemí diskutovat a vyměňovat si své zkušenosti a osvědčené postupy v této oblasti.
Komu je program určen?

Organizacím pro vzdělávání dospělých působícím v zúčastněných zemích.

 

How can we help?