Cesta

Spolupráce mezi institucemi nebo organizacemi

K čemu slouží?

Program Erasmus+ poskytuje institucím a organizacím působícím v oblasti vzdělávání dospělých v Evropě příležitosti ke spolupráci za účelem výměny nových postupů v oblastech společného zájmu, rozvoje nových přístupů a zvýšení kvality výuky.

Projekty se mohou zaměřovat například na témata typu základní dovednosti a aktivní občanství nebo na znalosti usnadňující zaměstnatelnost a sociální začlenění. Díky spolupráci s partnery z různých zemí se přispěje k modernizaci vzdělávání dospělých v celé Evropě.

Co to obnáší?

Příslušné organizace mohou navázat například tento druh spolupráce:

  • výměna zkušeností a osvědčených postupů mezi organizacemi pro vzdělávání dospělých. S partnerskými institucemi můžete zlepšovat kvalitu výuky a rozvíjet vzdělávací příležitosti. To může zahrnovat i dlouhodobější výuku v partnerské organizaci nebo společná školení učitelů.
  • Sestavování a testování nových studijních programů, pedagogických metod a vzdělávacích přístupů za použití nových technologií a dalších nástrojů;
  • The Electronic Platform for Adult Learning in Europe (EPALE) provides you with an online and interactive space to develop, exchange, showcase, and promote best practices in adult education.
Komu je program určen?

Organizacím pro vzdělávání dospělých působícím v zúčastněných zemích.

 

How can we help?