Sökväg

Samarbete med företag

Vad går det ut på?

Samarbetet med näringslivet kan utveckla människors kunskaper i företagande och göra det lättare för dem att få jobb. Det kan också förbättra vuxenutbildningen i fråga om förvaltning, ledarskap och relevans.

Genom att gå en utbildning som ges i samarbete med ett företag kan man få in en fot hos företaget. Företagen kan också se till att utbildningsinstitutionerna snabbt tillgodoser arbetsmarknadens behov.

Hur går det till?

Samarbetet med näringslivet kan omfatta

  • jobbskuggning
  • samarbete om kursplaner
  • kurser och seminarier.
Vem får delta?

Följande organisationer från de deltagande länderna kan ansöka om att ingå ett partnerskap med utbildningsanordnare:

  • Offentliga och privata företag – stora som små
  • Offentliga sektorn och nationella och regionala organ
  • Förmedlare och sammanslutningar
 

How can we help?