Navigačný riadok

Spolupráca s podnikmi

O čo ide?

Spolupráca s podnikmi môže rozvíjať podnikateľské zručnosti a zvýšiť zamestnanosť dospelých študentov. Môže tiež zlepšiť riadenie, vodcovské schopnosti a relevantnosť programov vzdelávania dospelých.

Po ukončení kurzu majú dospelí študenti potenciálnu šancu zamestnať sa v rámci partnerského podniku. Okrem toho podniky môžu zabezpečiť, že inštitúcie rýchlo reagujú na potreby pracovného trhu.

Čo to zahŕňa?

Spolupráca s podnikmi môže zahŕňať:

  • mentorské programy;
  • spoluprácu na učebných osnovách;
  • kurzy odbornej prípravy a semináre.
Kto sa môže zúčastniť?

O partnerstvo s inštitúciami vzdelávania dospelých môžu požiadať tieto organizácie zo zúčastnených krajín:

  • verejné a súkromné podniky vrátane veľkých, stredných a malých podnikov;
  • verejný sektor, ústredné a regionálne orgány;
  • sprostredkovatelia a združenia.
 

How can we help?