Navigacijski put

Suradnja s poduzećima

O čemu se radi?

Suradnjom s poduzećima mogu se razviti poduzetničke vještine i povećati zapošljivost odraslih učenika. Njome se može poboljšati i upravljanje, vođenje i važnost programa za obrazovanje odraslih.

Kada odrasli učenici završe svoj tečaj, imat će potencijalnu priliku za zapošljavanje kod poslovnog partnera. K tome, poduzeća mogu osigurati da će ustanove moći brzo odgovoriti na zahtjeve tržišta rada.

Što taj program obuhvaća?

Rad s poduzećima može uključivati:

  • stažiranje,
  • suradnju pri izradi kurikuluma,
  • tečajeve i seminare za osposobljavanje.
Tko može sudjelovati?

Sljedeće organizacije iz država sudionica mogu se prijaviti za partnerstvo s ustanovama za obrazovanje odraslih:

  • javna i privatna poduzeća, uključujući velika, srednja i mala poduzeća;
  • javni sektor, nacionalna i regionalna tijela;
  • posrednici i udruženja.
 

How can we help?