Cosán nascleanúna

Comhar le gnólachtaí

Cad chuige é?

Trí chomhar le gnólachtaí is féidir scileanna fiontraíochta agus infhostaitheacht foghlaimeoirí fásta a mhéadú. Ina theannta sin, is féidir leis feabhas a chur ar bhainistíocht, ar cheannaireacht agus ar oiriúnacht cúrsaí oideachais aosach.

Nuair a chríochnóidh na foghlaimeoirí fásta a gcúrsa, tá seans go mbeidh deis fostaíochta ann dóibh le gnólacht chomhpháirteach. Thairis sin, is féidir le gnólachtaí a chinntiú go mbeidh institiúidí in ann freastal gan mhoill ar riachtanais an mhargaidh saothair.

Cad atá i gceist leis?

Seo samplaí de chomhar le gnólachtaí:

  • Scáthfhoghlaim;
  • Comhar maidir le curaclaim;
  • Cúrsaí agus seimineáir oiliúna.
Cé atá in ann páirt a ghlacadh ann?

Is féidir le heagraíochtaí de na saghsanna a leanas, i dtíortha rannpháirteacha, iarratas a dhéanamh ar chomhpháirtíochtaí le hinstitiúidí oideachais aosach:

  • Gnólachtaí poiblí agus príobháideacha, fiontair mhóra, bheaga agus mheánmhéide san áireamh;
  • Eagraíochtaí den earnáil phoiblí, eagraíochtaí náisiúnta agus eagraíochtaí réigiúnacha;
  • Idirghabhálaithe agus comhlachais.
 

How can we help?