Navigointipolku

Yhteistyö liike-elämän kanssa

Tavoitteet

Yhteistyö liike-elämän kanssa voi kehittää aikuisopiskelijoiden yrittäjyystaitoja ja parantaa heidän työllistyvyyttään. Se voi myös parantaa aikuiskoulutusohjelmien hallintoa ja johtamista sekä niiden sisällöllistä tarkoituksenmukaisuutta.

Kurssin jälkeen aikuisopiskelijat voivat yhteistyökumppaninsa kautta löytää väylän työelämään. Lisäksi yritykset voivat yhteistyön avulla varmistaa, että oppilaitokset kykenevät nopeasti vastaamaan työmarkkinoiden tarpeisiin.

Yhteistyömuodot

Yhteistyömuotoja ovat:

  • työnseuranta (job shadowing)
  • opetussuunnitelmia koskeva yhteistyö
  • kurssit ja seminaarit.
Kohderyhmä

Seuraavanlaiset organisaatiot, jotka toimivat Erasmus+ ‑ohjelmaan osallistuvissa maissa, voivat hakea aikuiskoulutuslaitosten yhteistyökumppaneiksi:

  • kaikenkokoiset julkiset ja yksityiset yritykset
  • julkissektori, kansalliset ja alueelliset elimet
  • yhdistykset ja muut vastaavat laitokset.
 

How can we help?