Navigatsioonitee

Koostöö ettevõtetega

Milleks?

Koostöö ettevõtetega võib arendada täiskasvanud õppijate ettevõtlusalaseid oskusi ja suurendada nende tööalast konkurentsivõimet. Samuti võib see parandada täiskasvanuhariduse programmide haldamist, juhtimist ja asjakohasust.

Pärast kursuse läbimist on täiskasvanud õppijatel ettevõtluspartneri kaudu olemas võimalus töökoha leidmiseks. Samuti aitab koostöö ettevõtetega tagada haridusasutuste kiire reageerimise tööturu vajadustele.

Mida see hõlmab?

Koostöö ettevõtetega võib hõlmata järgmist:

  • töövarjuna tegutsemine;
  • koostöö õppekavade koostamisel;
  • kursused ja seminarid.
Kes saavad osaleda?

Järgmised osalevate riikide organisatsioonid võivad taotleda partnerlust täiskasvanuharidusasutustega:

  • avaliku või erasektori väike-, keskmise suurusega või suurettevõtted;
  • piirkondliku või riikliku tasandi avalik-õiguslikud asutused;
  • vahendusorganisatsioonid või ühendused.
 

How can we help?