Education and Training Monitor

Utbildningsöversikt

Årets rapport om utbildningen i EU-länderna innehåller kartor, infografik och exempel på politiska åtgärder.

Utbildningsöversikt

/education/file/picto-policypng_svpicto-policy.png

Education and training policy

Policy

Läs om EU:s utbildningspolitik och samarbete med övriga världen, från grundskola till vuxenutbildning.

Policy

/education/file/picto-initiativespng_svpicto-initiatives.png

Education and training initiatives

Initiativ

Ta reda på vad EU gör för att främja lärande och utbildning i Europa.

Initiativ

Aktuellt