Education and Training Monitor

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy

Tohtoročná správa o stave vzdelávania a odbornej prípravy v EÚ obsahuje mapy, informačné grafy a príklady politík.

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy

/education/file/picto-policypng_skpicto-policy.png

Education and training policy

Politiky

Informácie o politikách EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, od základnej školy až po vzdelávanie dospelých, v Európe a v ostatných krajinách sveta.

Politiky

/education/file/picto-initiativespng_skpicto-initiatives.png

Education and training initiatives

Iniciatívy

Čo robí EÚ v záujme podpory, propagácie a rozvoja učenia sa, vzdelávania a odbornej prípravy v celej Európe.

Iniciatívy

Aktuality