Education and Training Monitor

Monitor kształcenia i szkolenia

Tegoroczny raport o stanie kształcenia i szkolenia w UE zawiera mapy, infografiki i przykłady strategii politycznych.

Monitor kształcenia i szkolenia

/education/file/picto-policypng_plpicto-policy.png

Education and training policy

Polityka

Informacje o unijnej polityce w dziedzinie kształcenia i szkolenia, od edukacji podstawowej po kształcenie dorosłych, w Europie i na świecie

Polityka

/education/file/picto-initiativespng_plpicto-initiatives.png

Education and training initiatives

Inicjatywy

Działania UE na rzecz wspierania i promowania uczenia się, nauczania i szkolenia w Europie

Inicjatywy

Najnowsze