Education and Training Monitor

Onderwijs- en opleidingenmonitor

Dit jaar bevat het rapport over onderwijs en opleiding in de EU kaarten, diagrammen en beleidsvoorbeelden.

Onderwijs- en opleidingenmonitor

/education/file/picto-policypng_nlpicto-policy.png

Education and training policy

Beleid

Meer over het EU-beleid inzake onderwijs en opleiding, van de lagere school tot volwassenenonderwijs, zowel in Europa als in de rest van de wereld.

Beleid

/education/file/picto-initiativespng_nlpicto-initiatives.png

Education and training initiatives

Initiatieven

Meer over wat de EU doet om leren, onderwijs en opleiding in heel Europa te stimuleren en te ontwikkelen.

Initiatieven