Education and Training Monitor

Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenis

Šių metų švietimo ir mokymo padėties ES ataskaitoje pateikiama žemėlapių, informacinių diagramų ir politikos pavyzdžių.

Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenis

/education/file/picto-policypng_ltpicto-policy.png

Education and training policy

Politikos kryptys

Sužinokite apie ES švietimo ir mokymo politikos kryptis, pradedant pradiniu ugdymu ir baigiant suaugusiųjų švietimu, tiek Europoje, tiek kitose pasaulio šalyse.

Politikos kryptys

/education/file/picto-initiativespng_ltpicto-initiatives.png

Education and training initiatives

Iniciatyvos

Sužinokite, kaip ES remia, skatina ir rengia mokymosi, švietimo ir mokymo procesus Europoje.

Iniciatyvos