Education and Training Monitor

Обзор на образованието и обучението

Тазгодишният доклад за състоянието на образованието и обучението в ЕС съдържа карти, инфографики и примери за политики.

Обзор на образованието и обучението

/education/file/picto-policypng_bgpicto-policy.png

Education and training policy

Политики

Запознайте се с политиките на ЕС в областта на образованието и обучението - от началното образование до образованието за възрастни, както в Европа така и в останалата част от света.

Политики

/education/file/picto-initiativespng_bgpicto-initiatives.png

Education and training initiatives

Инициативи

Вижте какво прави ЕС за подкрепа, насърчаване и развитие на ученето, образованието и обучението в Европа.

Инициативи

Актуално