EU-Kommissionen arbejder tæt sammen med forskellige grupper for at støtte uddannelse og flersprogethed i EU.

heinnovate

HEInnovate

HEInnovate er et gratis selvevalueringsværktøj til alle højere læreanstalter

Study in Europe

Study in Europe

Study in Europe er en portal, der giver adgang til oplysninger om at studere i over 30 europæiske lande

u-Multirank

U-Multirank

U-Multirank er en platform til sammenligning af højere læreanstalters resultater

EIT

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi

EIT støtter innovation ved at fremme iværksættertalent og nye idéer

We Mean Business

We Mean Business støtter organisationer ved at udpege mulige praktikanter

Den europæiske sprogdag

Den europæiske sprogdag

Den europæiske sprogdag er en årlig begivenhed, hvor vi fejrer Europas sproglige mangfoldighed

Den Europæiske Sprogpris

Den Europæiske Sprogpris

Den Europæiske Sprogpris er en pris, der gives til initiativer inden for sprogundervisning og -læring

Samarbejdsplatforme

heinnovate

EPALE

Den elektroniske platform for voksenundervisning i Europa (EPALE) er et forum af undervisere, lærere, akademikere, politiske beslutningstagere og fagfolk inden for voksenundervisning

etwinning

eTwinning

eTwinning er en platform for skolepersonale, hvor de kan kommunikere, samarbejde, udvikle projekter og udveksle erfaringer

etwinning

School Education Gateway

School Education Gateway er et fælles kontaktpunkt for lærere, skoler, eksperter og andre, der beskæftiger sig med skoleundervisning.

Færdigheder og kvalifikationer

Nøglekompetencer for livslang læring

Et fælles referencenet for kompetencer fra 2006 skulle sætte alle i stand til at opnå selvrealisering og udvikling, aktivt borgerskab, social inklusion og beskæftigelse. Til revision

ESCO

ESCO er den flersprogede klassificering af europæiske færdigheder, kompetencer, kvalifikationer og erhverv

Europass

Europass er et sæt bestående af fem dokumenter, der gør dine færdigheder og kvalifikationer tydelige og lette at forstå i Europa

Læringsmuligheder og kvalifikationer i Europa

Dette initiativ fortæller om kurser, arbejdsbaseret læring og kvalifikationer i EU

Oversigten over kvalifikationer

Oversigten over kvalifikationer (Skills Panorama) forvandler arbejdsmarkedsdata til nyttige, nøjagtige og rettidige oplysninger, der hjælper politiske beslutningstagere med at træffe velbegrundede beslutninger om færdigheder og job i Europa