Vad är det?

U-Multirank är ett nytt verktyg för att jämföra universitet och högskolor i hela världen och omfattar bl.a. forskning, undervisning och studieresultat, internationell inriktning, kunskapsöverföring och regional förankring. U-Multirank är ett oberoende verktyg, men får ekonomiskt stöd från EU de första åren.


Här finns information om över 1 200 högskolor och universitet, 1 800 fakulteter och 7 500 utbildningsprogram från 80 länder.

Varför är det viktigt?

Europas högskolor skulle kunna ha en starkare roll i samhället och bidra ännu mer till ekonomisk och social utveckling. Det krävs också större öppenhet. Studenter, institutioner, företag och beslutsfattare måste lättare kunna ta reda på hur bra högskolorna är. Svaret heter U-Multirank. Jämfört med andra rankningsverktyg är det mer användarinriktat, omfattar fler högskolor och visare tydligare på deras potential att bidra till tillväxt och sysselsättning. Här finns information för både beslutsfattare, studenter och högskolorna själva. 

Vad har man gjort hittills?

U-Multirank lanserades den 13 maj 2014. Druhý soubor výsledků byl zveřejněn 30. března 2015.