Waar gaat het om?

U-Multirank is een nieuwe gebruikergeoriënteerde, meerdimensionale internationale ranglijst van universiteiten en andere instellingen voor hoger onderwijs die een groot aantal aspecten van het hoger onderwijs dekt: onderzoek, onderwijs, internationale gerichtheid, kennisoverdracht en regionale engagement. U-Multirank is een onafhankelijke rangschikking, die de eerste jaren financiële steun van de Europese Unie krijgt.


Dit unieke nieuwe vergelijkingsinstrument voor de prestaties van universiteiten bevat informatie over meer dan 1200 instellingen voor hoger onderwijs, 1800 faculteiten en 7500 studieprogramma’s uit meer dan 80 landen.

Wat is het nu hiervan?

Europese instellingen voor hoger onderwijs dragen nog steeds onvoldoende bij aan de samenleving, de welvaart en de maatschappelijke ontwikkeling. De diverse belanghebbenden – studenten, instellingen, bedrijven en beleidsmakers – moeten meer inzicht krijgen in de prestaties van instellingen voor hoger onderwijs. U-Multirank kan hierbij een nuttige rol spelen: deze ranking is vollediger en meer gebruikersgericht dan alle andere, omdat zij veel duidelijker en voor een groter aantal instellingen laat zien wat de prestaties en de potentiële bijdrage tot groei en werkgelegenheid zijn. Zij bevat ook onmisbare informatie voor beleidsmakers, studenten en instellingen. 

Wat is er al gedaan?

U-Multirank is op 13 mei 2014 van start gegaan. De tweede versie van de ranking is op 30 maart 2015 online gegaan.