Par ko ir runa

"U-Multirank" ir jauns rīks, kas palīdz salīdzināt augstskolas un koledžas visā pasaulē un aptver daudzus augstākās izglītības aspektus: pētniecību, docēšanu un apguvi, starptautisko ievirzi un zināšanu nodošanu. "U-Multirank" ir neatkarīgs instruments, bet pirmajos gados saņem finansiālu atbalstu no Eiropas Savienības.

Šis unikālais rīks, kas salīdzina augstskolu rezultātus, ietver informāciju par vairāk nekā 1200 augstākās izglītības iestādēm, 1800 fakultātēm un 7500 studiju programmām 80 valstīs.

Kāpēc tas tiek uzturēts

Eiropas augstākās izglītības iestādēm varētu būt lielāka nozīme sabiedrībā, un tās varētu vairāk veicināt ekonomisko un sociālo attīstību. Jābūt lielākai pārredzamībai, lai dažādas ieinteresētās personas – studenti, iestādes, uzņēmumi, politikas veidotāji – varētu labāk izprast, cik labi augstākās izglītības iestādes darbojas. Šim nolūkam var izmantot "U-Multirank". Salīdzinājumā ar citiem reitingu rīkiem tas ietver vairāk augstskolu, ir vairāk vērsts uz lietotājiem un skaidrāk parāda šo augstskolu potenciālu veicināt izaugsmi un darbvietu radīšanu. Tajā ir informācija, kas tik ļoti nepieciešama politikas veidotājiem, studentiem un pašām augstskolām. 

Līdz šim paveiktais

"U-Multirank" sāka darboties 2014. gada 13. maijā. Jaunākie rezultāti ir publicēti 2015. gada 30. martā.