Miről is van szó?

Az U-Multirank az egyetemek és főiskolák új, felhasználó-központú, többdimenziós globális rangsora, mely a felsőoktatás számos vetületét számba veszi: a kutatást, az oktatást és a tanulást, a nemzetközi kapcsolatok létesítésével kapcsolatos tevékenységeket, a tudástranszfert, valamint a regionális szerepvállalást. Független rangsorolási rendszerről van szó, mely a kezdeti időszakban pénzügyi támogatásban részesül az Európai Uniótól.


Ez az egyedülálló új eszköz a felsőoktatási intézmények teljesítményalapú összehasonlítását célozza. A rendszer 80 ország több mint 1200 felsőoktatási intézményével, 1850 tanszékével és 7500 tanulmányi programjával kapcsolatban tartalmaz információkat.

Miért van erre szükség?

Az európai felsőoktatási intézmények eredményesebb szerepet tudnának betölteni a társadalomban, és nagyobb mértékben elő tudnák segíteni a gazdasági és szociális fejlődést, ha jobban kiaknáznánk a bennük rejlő lehetőségeket. Javítani kell az átláthatóságot annak érdekében, hogy a különböző érdekelt felek – a diákok, az intézmények, a vállalkozások és a szakpolitikai döntéshozók – elmélyíthessék a felsőoktatási intézmények teljesítményével kapcsolatos ismereteiket. Az U-Multirank kulcsfontosságú eszköz ebből a szempontból: az összes többi létező rangsorolási rendszernél átfogóbb, és azoknál nagyobb figyelmet szentel a felhasználók igényeinek és elvárásainak. Abban is fejlettebb más rendszereknél, hogy több egyetem összehasonlítását teszi lehetővé, továbbá hogy világosabb képet ad teljesítményükről, illetve növekedés- és foglalkoztatásösztönző potenciáljukról. Az U-Multirank sok olyan információt kínál a felhasználók számára, amelyeknek a szakpolitikai döntéshozók, a diákok és maguk az intézmények is nagy hasznát tudják venni. 

Milyen lépésekre került sor eddig?

Az U-Multirank 2014. május 13-án megkezdte működését. 2015. március 30-án közzétették a második rangsort.