Cad é an rud é?

Is éard atá in U-Multirank, rangú ilghnéitheach domhanda ollscoileanna agus coláistí a chumhdaíonn cuid mhór gnéithe den ardoideachas, amhail taighde, múineadh agus foghlaim, meon idirnáisiúnta agus aistriú eolais. Tá sé faoi réir na n-úsáideoirí. Is rangú neamhspleách é U-Multirank atá ag fáil maoiniú ón Aontas Eorpach le linn na mblianta tosaigh.

Is uirlis ar leith í seo lena gcuirtear feidhmíocht institiúidí éagsúla i gcomparáid le chéile. Tá eolas ann ar níos mó ná 1,200 institiúid ardléinn, 1,800 dámh agus 7,500 clár staidéar ó 80 tír.

Cad chuige a bhfuiltear á dhéanamh?

An acmhainn atá ag institiúidí ardléinn na hEorpa a ról sa tsochaí a imirt agus cur le forbairt eacnamaíoch agus shóisialta, níor saothraíodh í a mhéid is féidir. Teastaíonn níos mó trédhearcachta chun gur féidir le geallsealbhóirí éagsúla – mic léinn, institiúidí, gnólachtaí, lucht déanta beartas – a dtuiscint ar fheidhmíocht institiúidí ardléinn a fheabhsú. Tá U-Multirank ar na huirlisí is tábhachtaí san obair sin: tá sé níos cuimsithí agus níos mó faoi réir na n-úsáideoirí ná aon rangú eile atá ann faoi láthair agus tugann sé léargas níos fearr ar fheidhmíocht réimse ollscoileanna i bhfad níos leithne agus ar an méid is féidir leo cur le fás agus le fostaíocht. Tá eolas ann a theastaíonn go mór ó lucht déanta beartas, ó mhic léinn agus ó na hinstitiúidí féin. 

Cad atá déanta?

Seoladh U-Multirank an 13 Bealtaine 2014. Foilsíodh an dara sraith torthaí an 30 Márta 2015.