Yleistä

U-Multirank on uusi käyttäjälähtöinen järjestelmä, joka vertailee yliopistoja ja korkeakouluja maailmanlaajuisesti esimerkiksi tutkimuksen, opetuksen ja oppimisen, kansainvälisyyden, tietämyksen siirron ja alueellisen sitoutuneisuuden kannalta. U-Multirank on riippumaton järjestelmä, joka saa alkuvuosinaan rahoitustukea EU:lta.


Se antaa uudenlaisen mahdollisuuden vertailla yli 1 200:tä korkea-asteen oppilaitosta, 1 800 tiedekuntaa ja 7 500 opinto-ohjelmaa 80 maassa.

Järjestelmän tarkoitus

Euroopassa ei ole vielä riittävästi hyödynnetty korkeakoulujen yhteiskunnallisia ulottuvuuksia ja niiden mahdollista panosta talous- ja sosiaalielämän kehittämisessä. Tarvitaan lisää avoimuutta, jotta eri toimijat – opiskelijat, laitokset, liike-elämä ja päättäjät – voivat paremmin ymmärtää korkeakoulujen toimintaa ja saavutuksia. U-Multirank auttaa tässä. Se on kattavampi ja käyttäjälähtöisempi kuin muut vertailujärjestelmät, ja sen avulla saa kuvan lukuisien korkeakoulujen mahdollisuuksista edistää kasvua ja työllisyyttä. Tällainen tieto on tarpeen sekä päättäjille, opiskelijoille että oppilaitoksille itselleen. 

Tähänastinen toiminta

U-Multirank aloitti toimintansa 13.5.2014. Tuoreimmat vertailutulokset julkaistiin 30.3.2015.