Περί τίνος πρόκειται;

Το U-Multirank είναι ένα νέο πολυδιάστατο σύστημα διεθνούς κατάταξης πανεπιστημίων και άλλων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προσαρμοσμένο στις ανάγκες των χρηστών. Καλύπτει πολλές πτυχές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως την έρευνα, τη διδασκαλία και τη μάθηση, τον διεθνή προσανατολισμό της εκπαίδευσης και τη μεταφορά γνώσεων. Το U-Multirank είναι ένα ανεξάρτητο σύστημα κατάταξης, το οποίο χρηματοδοτείται για τα πρώτα έτη της εφαρμογής του από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το νέο αυτό εργαλείο σύγκρισης των επιδόσεων παρέχει πληροφορίες για περισσότερα από 1.200 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 1.800 σχολές και 7.500 προγράμματα σπουδών σε 80 χώρες.

Γιατί δημιουργήθηκε;

Οι δυνατότητες των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να εκπληρώσουν το ρόλο τους στην κοινωνία και να συμβάλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως. Απαιτείται μεγαλύτερη διαφάνεια, ώστε οι ενδιαφερόμενοι - φοιτητές, ιδρύματα, επιχειρήσεις, πολιτικοί ιθύνοντες - να μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα πώς λειτουργούν τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για τον σκοπό αυτό, το U-Multirank αποτελεί βασικό εργαλείο: είναι πιο ολοκληρωμένο και καλύτερα προσαρμοσμένο στις ανάγκες των χρηστών σε σχέση με τα υπάρχοντα συστήματα κατάταξης, και παρουσιάζει με σαφή τρόπο τις επιδόσεις ενός ευρύτερου φάσματος πανεπιστημίων καθώς και των δυνατοτήτων τους να συμβάλουν στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Περιλαμβάνει πολύτιμες πληροφορίες για τους πολιτικούς ιθύνοντες, τους φοιτητές και τα ίδια τα ιδρύματα. 

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα;

Το σύστημα U-Multirank άρχισε να εφαρμόζεται στις 13 Μαΐου 2014. Η δεύτερη ομάδα αποτελεσμάτων δημοσιεύτηκε στις 30 Μαρτίου 2015.