O co se jedná?

U-Multirank je nový nástroj sloužící k hodnocení univerzit a jiných institucí vysokoškolského vzdělávání z celého světa. Zaměřuje se na potřeby uživatelů a hodnotí mnoho aspektů vysokoškolského vzdělávání: kvalitu výzkumu, výuky a učení, mezinárodní orientaci, předávání znalostí a regionální angažovanost institucí. Hodnocení je nezávislé, přičemž finančně bude nástroj v prvních letech jeho fungování podporovat Evropské unie.u-multirank


Tento jedinečný nástroj pro srovnávání výsledků a výkonnosti škol obsahuje informace o více než 1 200 institucích vysokoškolského vzdělávání, 1 800 fakultách a 7 500 studijních programů ze 80 zemí.

Za jakým účelem se hodnocení provádí?

V současné době nedostatečně využíváme potenciálu, který evropské vysokoškolské instituce mají ve společnosti, především jejich schopnost přispívat k hospodářskému a společenskému rozvoji. Je zapotřebí větší transparentnosti, aby zainteresované subjekty – tj. studenti, instituce, podniky, tvůrci politik – získali lepší přehled o výsledcích jednotlivých vysokoškolských institucí. Toho lze dosáhnout právě díky nástroji U-Multirank: jde o komplexnější nástroj s větším zaměřením na uživatele, než jaké mají stávající hodnotící systémy. Také poskytuje mnohem podrobnější, zřetelnější srovnání výsledků u vyššího počtu univerzit a jejich potenciálu přispět k růstu a vzniku pracovních míst. Obsahuje tedy potřebné informace pro tvůrce politik, studenty i instituce samotné. 

Čeho bylo doposud dosaženo?

Stránky nástroje U-Multirank byly zprovozněny 13. května 2014. Druhý soubor výsledků byl zveřejněn 30. března 2015.